Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej, żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz trybu i zasad korzystania przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-21
Date of announcement:
1991-10-07
Date of entry into force:
1991-11-03
Date of binding force:
1991-05-10
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (6)
Legal basis with article (6)
References (2)
Repeals arising from (1)