Akt Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. posiada tekst jednolity.
Poniżej wyświetlana jest treść obwieszczenia o tekście jednolitym - Dz.U. 2021 poz. 1915 .
Wyświetl tekst aktu oryginalnego .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Pokaż treść w pełnym oknie
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Dyrektywy europejskie (1)
Nowelizacje po tekście jednolitym (2)