Act Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. has consolidated text.
Displayed below is the announcement of the consolidated text - Dz.U. 2021 poz. 1915 .
Display the text of the original act .

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
European directives (1)