Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-25
Date of announcement:
1991-10-21
Date of entry into force:
1991-10-25
Date of binding force:
1991-10-25
Issuing authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Legal basis (6)
Legal basis with article (7)
Repealed acts (1)