There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-30
Date of announcement:
1991-09-30
Date of entry into force:
1991-11-14
Date of binding force:
1991-11-14
Date of repeal:
1996-03-06
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Acts deemed repealed (1)
Amending acts (2)
Repealing acts (1)