Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-31
Date of announcement:
1991-10-07
Date of entry into force:
1991-11-15
Date of binding force:
1991-11-15
Date of repeal:
2007-06-09
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)