Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-11-14
Date of announcement:
1991-10-11
Date of entry into force:
1991-11-29
Date of binding force:
1991-11-29
Remarks:
art. 1 pkt 4, pkt 8 lit. a) i pkt 14 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.; Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 1993 r. Nr 71 poz. 342 z dniem 4 sierpnia 1993 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Amended acts (1)
Executory orders (3)