Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o ratyfikacji traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-11-19
Date of announcement:
1991-10-17
Date of entry into force:
1991-11-19
Date of binding force:
1991-11-19
Issuing authority:
  • SEJM