Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzona w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Umowa międzynarodowa
Date of publication:
1991-11-26
Date of announcement:
1991-09-25
Date of entry into force:
1991-10-01
Date of binding force:
1991-10-01
Repealed acts (1)
Acts deemed repealed (1)
Executory orders (1)