Oświadczenie Rządowe z dnia 2 października 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 8 grudnia 1990 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1991-11-28
Date of announcement:
1991-10-02
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)