Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-11-29
Date of announcement:
1991-11-20
Date of entry into force:
1991-12-01
Date of binding force:
1991-12-01
Date of repeal:
1997-11-30
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)