Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-11-29
Date of announcement:
1991-11-13
Date of entry into force:
1991-12-01
Date of binding force:
1991-12-01
Date of repeal:
1999-11-23
Issuing authority:
  • MIN. SZEF URZĘDU RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)