Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-06
Date of announcement:
1991-11-22
Date of entry into force:
1991-12-14
Date of binding force:
1991-12-14
Date of repeal:
1993-07-05
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Repealing acts (1)