Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-06
Date of announcement:
1991-11-22
Date of entry into force:
1991-12-06
Date of binding force:
1991-12-06
Date of repeal:
2007-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)