Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of publication:
1991-12-06
Date of announcement:
1991-11-06
Date of entry into force:
1991-12-21
Date of binding force:
1991-12-21
Date of repeal:
1997-10-17
Remarks:
na podstawie art. 239 ust.3 Konstytucji uchwały TK w sprawie ustalenia wykładni ustaw straciły moc powszechnie obowiązującą z dniem 17.10.1997 r.
Issuing authority:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Judgement of the Constitutional Tribunal for the act (4)
References (4)
Repeals arising from (1)