Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 listopada 1991 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-16
Date of announcement:
1991-11-29
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1992-03-31
Issuing authority:
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)