Oświadczenie Rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczypospolitą Polską do Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1991-12-20
Date of announcement:
1991-11-26
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)