Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-20
Date of announcement:
1991-12-11
Date of entry into force:
1991-12-20
Date of binding force:
1991-12-20
Date of repeal:
2004-02-18
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)