Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Konwencja
Date of publication:
1991-12-23
Date of announcement:
1991-04-30
Date of entry into force:
1991-07-07
Date of binding force:
1991-07-07
Executory orders (1)