Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1991-12-23
Date of announcement:
1991-09-30
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)