Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za I kwartał 1992 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1992 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-30
Date of announcement:
1991-12-17
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1993-03-03
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)