Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1993 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-02-10
Date of entry into force:
1993-03-03
Date of binding force:
1993-03-03
Date of repeal:
1994-01-27
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)