Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-30
Date of announcement:
1991-12-23
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1995-12-31
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (4)
Legal basis with article (4)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)