Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-02-07
Date of announcement:
1992-01-22
Date of entry into force:
1992-02-07
Date of binding force:
1992-02-07
Date of repeal:
1993-02-27
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)