There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of announcement:
1995-06-28
Date of entry into force:
1995-08-24
Date of binding force:
1995-08-24
Date of repeal:
2004-04-30
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
References (2)
Executory orders (51)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)