There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1996-07-18
Date of entry into force:
1996-08-06
Date of binding force:
1996-07-01
Date of repeal:
2008-05-12
Remarks:
w zakresie par. 7, 8, 9, 13 i 16 utraciło moc z dniem 31 maja 2008 r.
Issuing authority:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (2)
Repealed acts (6)
References (1)
Amending acts (10)
Repealing acts (1)