Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzone w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Porozumienie
Date of announcement:
1995-12-19
Date of entry into force:
1996-05-10
Date of binding force:
1996-05-10
Executory orders (1)