Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of announcement:
1996-06-28
Date of entry into force:
1996-10-01
Date of binding force:
1996-10-01
Legal basis (1)