There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1996-12-06
Date of entry into force:
1996-12-27
Date of binding force:
1996-12-27
Date of repeal:
2002-06-29
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (3)
Repeals arising from (1)