Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1996-01-19
Date of entry into force:
1996-02-21
Date of binding force:
1996-02-21
Date of repeal:
2001-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ŁĄCZNOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Repealed acts (1)
Repeals arising from (1)