Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1997-05-12
Date of entry into force:
1997-05-31
Date of binding force:
1997-05-31
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Keywords:
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)