Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu działania Rady do Spraw Muzeów oraz składu, liczby i sposobu powoływania jej członków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1997-08-26
Date of entry into force:
1997-12-11
Date of binding force:
1997-12-11
Date of repeal:
2008-03-01
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)