There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1997-01-07
Date of entry into force:
1997-01-09
Date of binding force:
1997-01-01
Date of repeal:
2000-06-15
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Amending acts (4)
Repeals arising from (1)