Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of announcement:
1997-11-26
Date of entry into force:
1998-03-28
Date of binding force:
1998-03-28
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)