Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, bydgoskim, chełmskim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, konińskim, legnickim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, poznańskim, pilskim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, słupskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-01-14
Date of entry into force:
1998-02-07
Date of binding force:
1998-02-07
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)