Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1999-02-25
Date of announcement:
1999-02-04
Date of entry into force:
1999-03-12
Date of binding force:
1999-03-12
Date of repeal:
2002-12-16
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)