Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-02-26
Date of entry into force:
1999-04-30
Date of binding force:
1999-04-30
Date of repeal:
2001-01-20
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealing acts (1)