There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-06-14
Date of entry into force:
1999-07-04
Date of binding force:
1999-07-04
Date of repeal:
2003-07-12
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)