Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
2000-11-28
Date of entry into force:
2000-11-30
Date of binding force:
2000-11-30
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)