Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
2000-10-24
Date of entry into force:
2000-10-26
Date of binding force:
2000-10-26
Date of repeal:
2001-08-07
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (2)
References (1)
Repealing acts (1)