Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2001-10-30
Date of announcement:
2001-09-06
Date of entry into force:
2001-11-14
Date of binding force:
2001-11-14
Date of repeal:
2005-10-04
Remarks:
Art. 1 pkt 8 lit. g) oraz lit. h) w części dotyczącej art. 23 ust. 13a, art. 1 pkt 15 lit. a) i b) w części dotyczącej art. 31 ust. 2 i 2a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
The legislative process (1)
Amended acts (4)
Repealing acts (1)