Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-12-31
Date of announcement:
2001-12-20
Date of entry into force:
2002-01-01
Date of binding force:
2002-01-01
Date of repeal:
2013-07-26
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repeals arising from (1)