Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-01-18
Date of announcement:
2001-01-17
Date of entry into force:
2001-01-18
Date of binding force:
2001-01-18
Date of repeal:
2004-03-02
Issuing authority:
  • MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)