Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-07-31
Date of announcement:
2001-07-27
Date of entry into force:
2001-07-31
Date of binding force:
2001-07-31
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)