There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2002-10-15
Date of announcement:
2002-10-07
Date of entry into force:
2002-10-30
Date of binding force:
2002-10-30
Date of repeal:
2011-03-25
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)