There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2002-07-02
Date of announcement:
2002-06-14
Date of entry into force:
2002-07-17
Date of binding force:
2002-07-17
Date of repeal:
2020-03-15
Issuing authority:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
References (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)