Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2003-11-12
Date of announcement:
2003-10-15
Date of entry into force:
2003-11-20
Date of binding force:
2003-11-20
Date of repeal:
2015-11-12
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repeals arising from (1)