Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2003-04-14
Data wydania:
2003-04-07
Data wejścia w życie:
2003-04-14
Data uchylenia:
2004-12-31
Uwagi:
Par. 2 pkt 2, par. 3 pkt 2, par. 5 pkt 2 lit. e i par. 9 ust. 1 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • MIN. GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)