Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2004-02-20
Date of announcement:
2004-02-04
Date of entry into force:
2004-03-06
Date of binding force:
2004-03-06
Date of repeal:
2010-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
References (1)
Repeals arising from (1)