Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2004-12-31
Date of announcement:
2004-12-21
Date of entry into force:
2005-01-15
Date of binding force:
2005-01-15
Date of repeal:
2010-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)