There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2006-05-19
Date of announcement:
2006-05-04
Date of entry into force:
2006-06-03
Date of binding force:
2006-06-03
Date of repeal:
2019-09-23
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)